#WadowiceNaSpacer

2. Spacer śladem kobiet w Wadowicach

2. Spacer śladem kobiet w Wadowicach

Czy wiecie, że w średniowiecznych dokumentach Wadowice nosiło miano „Frauenstadt” czyli miasto kobiet? W naszym zestawieniu znajdziecie postacie wyjątkowe i...

3. Spacer śladami Żydów w Wadowicach

3. Spacer śladami Żydów w Wadowicach

Czy wiecie, że tuż przed wybuchem II wojny światowej ludność wyznania mojżeszowego w naszym mieście liczyła około 2 tys. osób? W naszej propozycji znajdziecie...

6. Spacer śladami wadowickich artystów

6. Spacer śladami wadowickich artystów

Czy wiecie, że wśród nich znajdziecie malarzy i rzeźbiarzy cenionych nie tylko w kraju, ale i za granicą? W naszej propozycji poznacie ciekawe miejsca, osoby oraz historie...

8. Spacer z nurtem Skawy i jej dopływów

8. Spacer z nurtem Skawy i jej dopływów

Czy wiecie, że łączna długość tych cieków wodnych wynosi prawie 160 km? W naszej propozycji na spacer znajdziecie charakterystykę sieci hydrologicznej naszej gminy,...

9. Spacer śladami PRL w Wadowicach

9. Spacer śladami PRL w Wadowicach

Czy wiecie, że w okresie PRL egzotyczną ozdobą rynku były wielkie donice z agawami? W naszej propozycji znajdziecie ciekawe miejsca, osoby oraz historie tworzące...