Deklaracja dostępności

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:

h - strona główna
s - wyszukiwarka
5 - kontrast
4 - informacje o dostępności
- największa czcionka
2 - średnia czcionka
1 - domyślna czcionka

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Google Chrome:
- Alt + klawisz dostępu, w niektórych przypadkach Alt + Shift + klawisz dostępu

Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera:
- Shift + Esc, i wybrać klawisz dostępu z listy