Galicyjskie Wadowice

Klasztor Karmelitów Bosych

Klasztor Karmelitów Bosych

W 1891 r. Karmelici Bosi z klasztoru w Czernej koło Krzeszowic rozpoczęli poszukiwanie miejsca dla nowej fundacji. Najważniejszym kryterium przy wyborze...

Ogródek sądowy

Ogródek sądowy

Jednym z ciekawszych rozwiązań urbanistycznych powstałych w galicyjskich Wadowicach jest skwer usytuowany pomiędzy gmachem Sądu Obwodowego od strony...

Wadowicki rynek

Wadowicki rynek

Pierwotny układ przestrzenny wadowickiego rynku ukształtował się już w późnym średniowieczu. W XVI w. nastąpiła rozbudowa miasta według osi...

Kamienica Gedlów

Kamienica Gedlów

Murowane kamienice pojawiły się w krajobrazie miasta dopiero na przełomie XVIII i XIX w. Jedna z najstarszych, klasycystyczna budowla w stylu miejskiego dworku została...