Rafał Kalinowski (1835-1907)

Powstaniec styczniowy, zakonnik, święty. Urodził się on w 1835 r. w Wilnie. Ukończył studia na Mikołajewskiej Akademii Inżynierów Wojskowych w Petersburgu, wcześniej pobierając naukę w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach oraz w Instytucie Szlacheckim. W końcu lat 50. XIX w. zaangażował się w prace przy budowie linii kolejowej Odessa- Kijów-Kursk. Wraz z wybuchem powstania styczniowego przyłączył się do niego. Jako wojskowy działał na terenie Litwy. W czasie powstania zajmował stanowisko naczelnika Wydziału Wojny w Wydziale Wykonawczym Litwy. Aresztowany przez Rosjan w nocy z 23 na 24 marca 1864 r. w rodzinnym domu w Wilnie. Za działalność powstańczą został skazany na karę śmierci. Ostatecznie wyrok zamieniono na 10 lat katorgi syberyjskiej. Pierwotnie miał odbywać katorgę w Nerczyńsku. Ostatecznie jako zesłaniec przebywał od wiosny 1865 r. w Usolu Syberyjskim położonym około 70 kilometrów od Irkucka. Zamieszkał w koszarach wojskowych. Będąc katorżnikiem pracował przy warzeniu soli w miejscowych warzelniach (stąd też nazwa miejscowości). W dniu 2 lutego 1874 r. otrzymał decyzję o możliwości opuszczenia Syberii. W latach 1874-1877 związał się z paryskim Hotelem Lambert. Do karmelitańskiego zakonu wstąpił w austriackim Grazu w 1877 r., a z kolei od 1881 r. przebywał w klasztorze w Czernej. Święcenia kapłańskie przyjął w styczniu 1882 r. W 1894 r. tymczasowo pozostawał przeorem w klasztorze czerneńskim, skąd przeniósł się do Wadowic. W mieście nad Skawą otrzymał godność przeora klasztoru. Zmarł w 1907 r. w Wadowicach. W 1983 r. wadowiczanin – papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, aby w 1991 r. ogłosić Rafała Kalinowskiego świętym. Do czasów obecnych w wadowickim klasztorze zachowała się cela Rafała Kalinowskiego – powstańca styczniowego i człowieka świętego. Miejsce to jest dostępne również dla pielgrzymów i turystów. Warto też zaznaczyć, że od 1999 r. w Usolu Syberyjskim – miejscu zesłania Rafała Kalinowskiego znajduje się klasztor sióstr Karmelitanek, a od 1994 r. parafia pod jego wezwaniem.