Specjalnie dla turystów zainteresowanych historią miasta opracowaliśmy foldery i broszury. Można je otrzymać bezpłatnie w biurze Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Kościelnej 4 lub pobrać z naszej strony.

Zapraszamy na Szlak!


Załączniki: