Atrakcje przyrodnicze

ślepowron - ptak z białym brzuchem i ciemnym grzebietem

Na terenie Gminy Wadowice występują różne formy ochrony przyrody. Utworzony w 1999 roku Park Krajobrazowy Beskidu Małego obejmuje swoim zasięgiem południową część Gminy (2069 ha, czyli 18 proc. powierzchni). Przedmiotem ochrony przyrodniczej Parku są naturalne walory krajobrazowe dolin Choczenki i Ponikiewki, porośniętych borem świerkowym, mieszanym i buczyny karpackiej.

Wydawnictwo o Parku Krajobrazowym Beskidu Małego

Pomniki przyrody
Jedynym zarejestrowanym, na obszarze Gminy pomnikiem przyrody nieożywionej jest skałka fliszowa w Ponikwi, wznosząca się w paśmie góry Żar w Beskidzkie Małym (761 m n.p.m). Ma ona kształt baszty wysokiej na około 9 m, podstawę o długości 50 m i szerokość 5 m.

Zarejestrowane pomniki przyrody ożywionej

Wadowice
- dąb szypułkowy o obwodzie pnia 495 cm,
- lipa szerokolistna w wieku ok. 250 lat,
- dąb szypułkowy o obwodzie pnia 380 cm.

Chocznia
- klon jawor o obwodzie pnia 270 cm,
- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 370 cm.

Gorzeń Górny
- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 300 cm,
- wiąz polny o obwodzie pnia 430 cm,
- buk o obwodzie pnia 300 cm.
Wszystkie obiekty są częścią zadrzewienia parkowego dworu - muzeum Emila Zegadłowicza.

Jaroszowice
- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 350 cm,
- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 315 cm,
- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 460 cm i wysokości 19 m.

Klecza Dolna
- dąb szypułkowy o obwodzie pnia 475 cm.

Barwał Dolny
- topola biała o obwodzie pnia 450 cm,
- topola biała o obwodzie pnia 610 cm.

Ponikiew
- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 290 cm,
- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 364 cm i wysokości 25 m,

Stanisław Górny
- cis pospolity o obwodzie pnia 157 cm i wieku ok. 400 lat,
- cis pospolity o obwodzie pnia 100 cm i wysokości 5 m,

Fauna i flora
Flora obszaru Gminy Wadowice, a zwłaszcza jego południowej części przedstawia się całkiem interesująco. Pokrywają ją obecnie głównie lasy świerkowe, z domieszkami buka i jodły, spotyka się także dość często jawory, graby, jesiony i jarzębiny. Osobliwościami są niewątpliwie daglezje, sprowadzone w drugiej połowie XIX w. z Kanady.
Zróżnicowanie gatunków drzew i krzewów ma również wpływ na urozmaicenie roślin runa i poszycia leśnego. Rzadkie w skali regionu rośliny występują także na łąkach i  torfowiskach. Wyróżnić tu można storczyki, wełniaki, rosiczki oraz mieczyki dachówkowate.
Spośród zwierząt zamieszkują tu lisy, wiewiórki oraz zające, a spośród ptaków sikorki, zięby sosnówki, kuropatwy i sójki. Rzadziej spotyka się dzięcioła czarnego, głuszca, zimorodka, myszołowa oraz bociana czarnego, a ze ssaków jelenia karpackiego, sarnę i dzika. Ponadto występują tu wszystkie niemal żyjące w Polsce gatunki  gadów, m.in. jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec, padalec oraz, aczkolwiek rzadko, żmija zygzakowata - jedyny jadowity gatunek gada występujący na terenie Polski.

Ścieżka przyrodnicza na Goryczkowcu
Na najbliższym Wadowicom wzniesieniu Goryczkowiec (potocznie Dzwonek 375 m n.p.m.) znajduję się ścieżka przyrodnicza, gdzie podczas spaceru można poznać wybrane gatunki fauny i flory pobliskiej okolicy.

Na trasie można spotkać wiele rodzajów roślin zielnych, owocników grzybów, kwiatów oraz przedstawicieli zwierzyny leśnej.

Ścieżka oznaczona jest kolorem biało – niebieskim, znajduje się na niej 14 przystanków, na każdym z nich umieszczone są specjalne pniaczki z uchylnymi tablicami informacyjnymi.

Długość trasy – 3 km
Czas przejścia – 1,5 – 2 godz.

Ścieżka adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych – wszystkich miłośników przyrody.

Poniżej znajduje się specjalny przewodnik do ścieżki, który można pobrać i wydrukować.

 Sciezka_przyrodnicza_na_Dzwonku.pdf