Kamienica Gedlów

Murowane kamienice pojawiły się w krajobrazie miasta dopiero na przełomie XVIII i XIX w. Jedna z najstarszych, klasycystyczna budowla w stylu miejskiego dworku została wzniesiona ok. roku 1800 przy ówczesnej ul. Kościelnej 291 (dziś nr 4). Na przestrzeni lat, dom wraz z okolicznymi budynkami i innymi nieruchomościami w tej części miasta, był własnością znanych i zamożnych wadowickich rodów – pochodzących ze Śląska Schwarzów oraz Gedlów. Wśród ówczesnych mieszkańców byli m.in. profesor gimnazjalny Albert Gąsiorowski (1840-1888) oraz doktor praw Julian Feliks Morelowski (1850-1916). Jednak zdecydowaną większość mieszkańców stanowili chłopi, szewcy, sukiennicy, krawcy, cieśle, rzeźnicy oraz służący. W 1919 r. właścicielem domu został doktor wszech nauk medycznych Jan Moskała (1868 – 1944). Swój majątek przekazał na finansowe wsparcie dla uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie na ul. Kościelnej 4 znajduje się Muzeum Miejskie i Informacja Turystyczna.