Nowa wystawa w Muzeum Miejskim - Trzy teatry Kazimierza Porawskiego. Pamiątki rodzinne

Nowa wystawa w Muzeum Miejskim - Trzy teatry Kazimierza Porawskiego. Pamiątki rodzinne

Muzeum Miejskie w Wadowicach oraz Joanna Porawska zapraszają na wystawę pamiątek rodzinnych zatytułowaną „Trzy teatry Kazimierza Porawskiego”. Ekspozycja przypomni mieszkańcom Wadowic o amatorskim ruchu kulturalnym w latach od 1951 – 1972, kontynuującym przedwojenne tradycje teatralne miasta, który zrealizował ponad 300 spektakli. Ekspozycja pamiątek pochodzących z archiwum Joanny Porawskiej będą otwarta do 24 marca.

Pierwszy teatr (1951-1967), Amatorski Teatrzyk Lalek „Aladyn" (pierwotnie „Filigran"), założony z inicjatywy Kazimierza Porawskiego (reżysera) i Czesława Lemparta (scenografa) był sponsorowany przez Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni w Wadowicach. Ta ok. 40-osobowa grupa pasjonatów zrealizowała 8 sztuk teatralnych i wiele innych wydarzeń kulturalnych. Oprócz przedstawień, które odbywały się na scenie istniejącej w byłych koszarach przy ul. Lwowskiej, wówczas ul. 1 Maja, teatr posiadał scenę objazdową. Brał wielkrotnie udział w eliminacjach zespołów spółdzielczego ruchu amatorskiego, uzyskując liczne wyróżnienia i nagrody, m.in. 3. miejsce w Centralnych Eliminacjach Zespołów Artystycznych w Szczecinie, za spektakl Szewc Dratewka, w 1955 r.

Drugi teatr (Amatorski Teatr Dramatyczny) to zespół osób dorosłych przy wadowickim Powiatowym Domu Kultury (1954-1961). W r. 1958 „Dziennik Polski" (nr 59) tak pisał „Jeszcze Dom Kultury w Wadowicach nie otwarł swoich podwoi, a już grupa zapaleńców sceny z J. Kaczmarskim, Z. Antoszewskim, H.Rodkiewiczową, H. Kowalskim i reżyserem K. Porawskim rozpoczęła działalność, odbywając próby i nie zrażając się licznymi trudnościami. Wreszcie pierwsze przedstawienie (zarazem pierwszy sukces) - Imieniny Pana Dyrektora. [...] Jestem mile zaskoczony tym, co zobaczyłem na scenie wadowickiej – powiedział reżyser teatrów łódzkich p. Stawowski, obecny na premierze". Chwalono dobrze dobrane role i „nienaganną grę aktorów". Inne przedstawienia z tego okresu to Znajda, Ich dwóch, Takie czasy, Raj zamknięty. Ze sceną dramatyczną związani byli m.in.:  Irena Kamieńska, Barbara Drewniak-Zielińska, Halina Rodkiewiczowa, Krystyna Sołtysik, Bożena Koczurówna, Andrzej Święchowicz, Zdzisław Antoszewski i Henryk Kowalski.

Trzeci teatr, Teatr Dramatyczny Liceum Ogólnokształcącego, (1963-1972) to okres, w którym działalność Kazimierza Porawskiego, związana była  z przygotowywaniem spektakli w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity z grupą uczniów pod opieką nauczycielki historii, Marią Putyrową. Były to jeszcze czasy, gdy w zakres kształcenia młodzieży wchodziły ćwiczenie dykcji i prawidłowej wymowy „pięknie wypowiadanego słowa" (termin pochodzi od Mieczysława Kotlarczyka), a do wyboru sztuk przywiązywano szczególną wagę. Podstawą był repertuar klasyczny: Śluby Panieńskie, Ciotunia, Balladyna, Lekarz mimo woli, Dom otwarty.

Prawie cała działalność była prowadzona społecznie, przy zaangażowaniu wielu pasjonatów, nie tylko aktorów, w oprawę przedstawień – począwszy od wykonywania kukiełek, scenografii, po organizację przedstawień i wyjazdów. Ten „drugi" i „trzeci teatr", choć słabiej udokumentowane, pozostają jednak w pamięci starszych wadowiczan. Ich wspomnienia mogą jeszcze dziś wspomóc organizatorów wystawy w opisaniu wadowickiego ruchu teatralnego, będącego przecież częścią życia kulturalnego miasta.

Wstęp wolny

Muzeum Miejskie w Wadowicach, ul. Kościelna 4
Ekspozycja będzie otwarta od 17  lutego do 28 marca 2024 r. w godzinach pracy Muzem.