Helena Adamczak (1882 - 1972)

Helena Adamczak (1882-1982) - na zdjęciu pierwsza od lewej - nauczycielka, dyrektor Szkoły Żeńskiej im. M. Konopnickiej (SP nr 2) w Wadowicach, organizatorka i kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Wadowicach.

Urodzona w 1882 r. w Krakowie; pracowała jako nauczycielka w Lanckoronie (1902 – 1906), Andrychowie (1906 – 1908), a od 1908 r. w żeńskiej szkole wydziałowej i w seminarium nauczcyielskim w Wadowicach. W 1912 r., dzięki stypendium Rady Szkolnej Krakowej, podróżowała naukowo do Szwecji i Norwegii. W 1925 r. objęła stanowisko dyrektor Szkoły Żeńskiej im. M. Konopnickiej, które pełniła do lutego 1942 r., kiedy Niemcy przystąpili do redukcji zatrudnienia i zamiany szkoły na męską 7-klasową Volksschule mit polnischer Unterrichtssprache in Wadowitz (Szkoła Ludowa z polskim językiem wykładowym). Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły i doskonaleniu zawodowym kadry nauczycielskiej. 1933 r., wspólnie z Janiną Usiekniewicz, uczestniczyła w Kongresie Pedagogicznym ZNP we Lwowie.

W czasie okupacji A. uczyła w szkole rolniczej w Kleczy oraz uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Po wojnie wróciła do pracy w szkole jako dyrektor szkoły nr 2, funkcję tą pełniła do 30 listopada 1952 r. Odchodząc na emeryturę otrzymała bardzo niskie uposażenie (mimo 50 lat pracy w zawodzie). Dzięki pomocy inspektora szkolengo Stanisława Filipka A. zajęła się organizacją Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, którą następnie kierowała w latach 1953 – 1966. Była działaczką Związku Nauczycieli Szkół Ludowych i ZNP.

Zmarła w Wadowicach w 1972 r. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Bibliografia:
Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.
Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

Info na podst. biogramu Heleny Adamczak (1882 - 1982), autorstwa M. Witkowskiego zamieszczonego na  portalu wadowiczanie.pl

Fot. Dyrektor Szkoły Żeńskiej w Wadowicach, Helena Adamczakówna wraz z Metropolitą krakowskim abp Adam Sapieha (pierwsza po prawej od arcybiskupa) podczas wizytacji kanonicznej w Wadowicach. Zdjęcie zrobiono przed wejściem do Szkoły Żeńskiej (obecnie ul. Sienkiewicza 9), 15 maja 1927. Fragment fotografii ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Wadowicach