Teodor Talowski (1857-1910)

Urodzony w 1857 r. w Zassowie. Jeden z najwybitniejszych polskich architektów przełomu XIX i XX w. Wykształcenie z dziedziny architektury zdobywał w Wiedniu oraz we Lwowie. W swojej twórczości sięgał po historyzm. Pozostawił po sobie kilkadziesiąt zabytkowych budowli w całej Galicji, a także w Bukowinie i Królestwie Polskim. Do najbardziej rozpoznawalnych należą: krakowski Szpital Zakonu Bonifratrów, kościół pw. św. Elżbiety we Lwowie oraz gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. Przy czym ten ostatni został przez Talowskiego przebudowany. Talowski zaangażował się również w przebudowę „Sokolni” w Wadowicach. Przygotował jej plany, które z sukcesem zrealizował budowniczy miejski Anastazy Redyk. W końcu XIX w. opracował również projekt dekoracyjnego kartusza  umieszczonego na fasadzie budynku wadowickiego „Sokoła”.