Lekarz, doktor medycyny, społecznik i radny miejski. Urodził się w dniu 22 maja 1852 r. w Wiedniu, gdzie ojciec Edward był sekretarzem Ministerstwa Sprawiedliwości, ale zmarł zanim Władysław rozpoczął studia. Matka Eleonora, z domu Białkowska, mieszkała w Rzeszowie. Tam też młody Mieczysław uczęszczał do gimnazjum. Egzamin maturalny zdał 23 czerwca 1871 r. Po maturze rozpoczął studia medyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. W dniu 9 maja 1877 r. uzyskał stopień doktora wszech nauk lekarskich. W latach 1875-1877 pracował w szpitalu dziecięcym św. Ludwika w Krakowie. Do Wadowic przeniósł się w październiku 1877 roku,  gdzie rozpoczął praktykę lekarską. Od 1882 r. – czyli od otwarcia Sądu Obwodowego i więzienia w Wadowicach – pełnił obowiązki lekarza sądowego i więziennego. W tym samym roku został wybrany do grona radnych miejskich.

Jako radny zaangażował się w opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W 1882 roku był członkiem komisji miejskiej odpowiedzialnej za regulację przestrzeni publicznej w Wadowicach. Ponadto działał w komitecie „utrzymania ogrodów miejskich”. Gedl, będąc wadowickim radnym, wspierał działalność Muzeum Narodowego w Krakowie. W latach 90. XIX w. przewodniczył komitetowi szpitala w Wadowicach, starając się poprawić jakość jego zaplecza i infrastruktury.

Od grudnia 1888 roku był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach. Z jego inicjatywy – jeszcze w tym samym roku – zawiązał się komitet budowy „sokolni”. Zaangażowanie komitetu zaowocowało wybudowaniem, do końca 1889 r., gmachu sali gimnastycznej. Za zasługi dla wadowickiego „Sokoła” wybrano go dyrektorem Wydziału Towarzystwa. Godność tę pełnił od 1890 do 1901 r. W 1892 r. zapoczątkował przebudowę gmachu. Do jej realizacji, mimo trudności finansowych Towarzystwa, udało się zatrudnić znanego krakowskiego architekta – Teodora Talowskiego. Sam Gedl wspierał przebudowę sali z prywatnych funduszy, zyskując dla tego celu innych zamożnych wadowiczan. Prace adaptacyjno-budowlane zakończono jesienią 1895 r. Dwa lata później Gedl zorganizował uroczysty jubileusz dziesięciolecia wadowickiego „Sokoła”, w trakcie którego odbył się w Wadowicach I okręgowy zlot „sokołów”. Poza strukturami sokolimi działał także jako członek Towarzystwa Czytelni Urzędniczej.

Mieczysław Gedl zmarł na zapalenie płuc w dniu 3 lutego 1901 r. Pogrzeb odbył się na wadowickim cmentarzu parafialnym dwa dni później. W ceremonii pogrzebowej wzięły udział rzesze mieszkańców miasta i osób przybyłych specjalnie na tę okoliczność spoza Wadowic.