Obiekty

Cmentarz Narodów

Cmentarz Narodów

Następstwem zlokalizowania lecznicy wojskowej było umieszczenie w jej pobliżu cmentarza. Pierwszego pochówku dokonano w 1849 r. Do wybuchu I wojny...

Wadowicki kirkut

Wadowicki kirkut

W okresie galicyjskim częścią wadowickiej społeczności byli Żydzi. Większość z nich zajmowała się handlem i rzemiosłem. W 1880 r. stanowili oni ponad 8% ogółu...