Pałac w Głębowicach

W tym tygodniu z #WadowicePoDworsku zapraszamy do Głębowic. Czy wiecie, że piec kaflowy z pałacu zdobi wnętrza Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego? 

Pierwotnie w Głębowicach stał dwór obronny wybudowany pod koniec XVI w. przez ród Gierałtowskich. W poł. XVII w. przeszedł on na własność Pisarzowskich, którzy dokonali jego rozbudowy. Z tego okresu pochodzi piec kaflowy obecnie znajdujący się we wnętrzach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Kolejna przebudowa obiektu nastąpiła już w 2 poł. XVIII w. Wówczas do bryły budynku dobudowano ryzality od południowej strony, a całość konstrukcji nakryto mansardowym dachem nadając budynkowi styl renesansowo-barokowy. W tym samym czasie od północnej strony założono geometryczny ogród pałacowy, a od wschodniej park krajobrazowy.


W pocz. XIX w. pałac nabył ród Duninów, który przystąpił do renowacji wnętrz oraz modernizacji pałacu. Ostatni większy remont tego budynku nastąpił w l. 1922-1924.

Na lata II wojny światowej przypada okres zarządu majątkiem przez Niemców, którzy wykorzystywali pałac jako siedzibę dla szkoły rolniczej, później na ośrodek wypoczynkowy dla Hitlerjungen.

Po wojnie cały majątek rozparcelowano, a pałac stał się własnością Skarbu Państwa. Parter budynku użytkował wtedy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku jako magazyn zboża, owoców i warzyw oraz jako wylęgarnia drobiu. Na piętrze pałacu urządzono cztery mieszkania.

W wyniku pożaru w 1969 r. spłonął dach i pierwsze piętro. Wówczas obiekt nakryto prowizorycznym dachem. Niestety z braku odpowiednich zabezpieczeń ulegał on systematycznej degradacji i obecnie jest trwała ruiną. Poprzedni właściciele bezskutecznie próbowali go odzyskać.

Głębowicki pałac miał konstrukcję trzynastoosiową, o gładkich elewacjach z równomiernie rozmieszczonymi oknami, ułożonymi grupowo po trzy. Pokryty był mansardowym dachem, a na alkierzach stożkowym. Na parterze okna miały obramienia renesansowe, natomiast pozostałe pochodziły już z XVIII w. Nad wejściami z północnej i południowej strony znajdowały się herby rodowe zamieszkujące ten pałac.

Zrujnowany obiekt otacza zaniedbany gęsty park z widocznymi pozostałościami dawnych wałów ziemnych i fosy.

Fot. Pałac w Głębowicach, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Wadowicach