Dwór w Kleczy Górnej

Na początku lutego wraz #WadowicePoDworsku zapraszamy do Kleczy Górnej. Czy wiesz, że we dworze ukrywał się poeta Wincenty Pol?

Prawdopodobnie pierwszy dwór w Kleczy Górnej powstał w pocz. XVII stulecia i był siedziba rodu Rottemundów. Dwór ten został umieszczony na mapie katastralnej z 1845 r. Była to dość duża budowla o konstrukcji drewnianej. Przed obiektem znajdował się kołowy podjazd, na prawo od niego ustawione w czworobok stajnie i wozownia, a za nim park. Podobno w tym okresie na terenie parku znajdował się kopiec widokowy, kaplica oraz wodotrysk.

W l. 1833 – 1834 gościem tego dworu był powstaniec listopadowy, poeta i geograf - Wincenty Pol. Ukrywał się tam,  ponieważ był poszukiwany przez austriacką policję za działalność spiskową i udział w organizacjach wyzwoleńczych.

W 1883 r. nowy właściciel Kleczy Górnej, Przecław Sławiński wybudował w miejscu istniejącego obiektu, nowy murowany budynek. Wraz z budową dworu wzniesiono pozostałe zabudowania i zagospodarowano otaczający go park. W 1912 r. spadkobierczynią Przecława został jedna z jego córek – Wiktoria Ogniewska-Konopkowa, która zdecydowała się sprzedać majątek Stefanowi Czaplickiemu – przemysłowcowi z Katowic. Następnie posiadłość odziedziczyli jego krewni.

W czasie II wojny światowej dwór z otoczeniem został przejęty przez Niemców. Natomiast po wojnie został on przekazany Władysławowi Ulmanowi - zięciowi Czaplińskiego. Po śmierci Ulmana w 1958 r. majątek był własnością dwóch Spółdzielni Rolniczych, najpierw w z Inwałdu a potem z Rokowa. Od 1963 r. dworem zarządzała WSS „Społem” z Krakowa, która urządziła w nim ośrodek szkoleniowy, kolonijny i wczasowy.

Od 1991 r. dwór wraz z parkiem stanowi własność prywatną i nie jest udostępniony do zwiedzania.

Budynek dworu umieszczony jest w południowej części Kleczy Górnej, na północnym stoku Jaroszowickiej Góry. Jest to obiekt murowany w stylu eklektycznym, tynkowany i podpiwniczony. Zaprojektowano go na rzucie prostokąta z ryzalitem środkowym, bocznymi ryzalitami od strony parku, wieżą prostokątną przylegającą od strony zachodniej oraz wieżyczką w narożniku południowo-zachodnim. Układ pomieszczeń jest dwutraktowy. Dwór nakrywa czterospadowy dach z lukarnami po południowej stornie. Z kolei wieże zwieńcza attyka. Dwór otacza park oraz zabudowania gospodarcze.

Fot. Klecza Górna - zespół dworsko-parkowy (zabytek nr A-871/M), aut. MichałKa at Polish Wikipedia, 2004; Wincenty Pol na litografii Maksymiliana Fajansa, Wikipedia