Kapliczka skrzynkowa Matki Bożej z Lourdes

Jadąc od skrzyżowania /Zaskawia/ w kierunku kościoła na terenie posesji prywatnej znajduje się kapliczka skrzynkowa umieszczona na metalowym słupku. W metalowej skrzynce znajduje się figura Matki Bożej z Lourdes. Skrzynka przykryta jest dwuspadowym daszkiem i zwieńczona krzyżem.