Collegium Marianum figura Matki Bożej Królowej Świata

Figura przedstawia postać kobiecą w koronie Jagiellonów, spod której spływają na ramiona pukle włosów. Ramiona kobiety przykrywa ubiór królewski spięty na piersi spinką. W rękach umieszczono insygnia władzy królewskiej: berło i jabłko. Spod płaszcza wystaje lewa noga a na niej bucik. Wszystkie wymienione powyżej elementy są atrybutami św. Jadwigi. Postać stoi na półkuli, którą opasuje wąż – atrybut Matki Bożej Niepokalanej. Figura postawiona jest na współczesnym postumencie wykonanym z marmuru z napisem: REGINA MUNDI ORA PRO NOBIS – Królowo Świata módl się za nami. Według tradycji Collegium Marianum figura przedstawia Matkę Bożą Królową Świata.