Kapliczka grota Matki Bożej z Lourdes

Przy drodze, poniżej kościoła, znajduje się zbudowana z kamienia łamanego grota, w której umieszczono figurę Matki Bożej z Lourdes. Kapliczka ma spore rozmiary przypominające kapliczki domkowe. Na szczycie groty umieszczono krzyż. Wnętrze groty udekorowano kwiatami i zniczami.