Żołnierz 56 pułku piechoty, członek orkiestry pułkowej. Dawid, przebywając w Wadowicach, opracował partyturę muzyczną zatytułowaną „Potpourri für Militär Musik” a będącą zbiorem fragmentów   francuskich  oper:   „Les   Huguenots”   („Hugenoci”),   „Robert   der  Teufel”, „Nordstern” („Północna Gwiazda”) oraz „Le Prophète” („Prorok”) skomponowanych w różnych latach pierwszej połowy XIX wieku przez wybitnego niemieckiego muzyka Giacomo Meyerbeera (właściwie Jakob Liebmann Meyer Beer). Opery ta uchodzą za najważniejsze przykłady tzw. Wielkiej Opery lub Opery Heroicznej, którą cechowała pompatyczność i zastosowanie wątków historycznych, ale równocześnie symboliczne przedstawienie problemów dziewiętnastowiecznej Europy. Wspomniane dzieło muzyczne zostało spisane w miejscowych koszarach 14 czerwca 1856 r. Opracowany zapis nutowy został następnie zaakceptowany przez kapelmistrza pułkowego J. F. Wagnera. Kompozycja docelowo miała trwać 20 minut. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że kompilacja fragmentów oper Meyerbeera mogła stanowić podwaliny pod utwór reprezentacyjny (marszowy) 56 pułku piechoty, tym bardziej, że inne tego typu formacje wojskowe w Austrii posiadały skomponowane dla własnych potrzeb dzieła muzyczne.