Beskidzka Droga św. Jakuba

Beskidzka Droga Św. Jakuba ciągnie się od Litmanowej na Słowacji do Ołomuńca w Czechach. Prowadzi ulubionymi ścieżkami turystycznymi i pielgrzymkowymi Św. Jana Pawła II. Niektóre jej fragmenty pokrywają się z Małopolskim Szlakiem Papieskim. Natomiast na terenie Czech ma dużo wspólnych fragmentów z Drogami św. św. Cyryla i Metodego. Oznakowana jest białą muszlą z czerwonym mieczo-krzyżem na niebieskim tle. Ma długość 525 km i jest logicznym połączeniem pątniczych szlaków lokalnych do słynnych bazylik beskidzkich i pogórza (Kalwaria Zebrzydowska, Limanowa, Wadowice, Frydek-Mistek, Ołomuniec), sanktuariów oraz wspaniałych zabytkowych kościołów św. Jakuba. W Ołomuńcu nasze „Beskidzkie Camino” łączy się z projektowaną drogą Jakubową z Częstochowy, by przez Brno, Český Krumlov, Bawarię, Austrię, Liechtenstein, Szwajcarię i Francję dołączyć do Drogi Francuskiej i nią dotrzeć do Compostello.

Beskidzka Droga św. Jakuba składa się z ośmiu samodzielnych odcinków : Prolog. Litmanowa na Słowacji – Eliaszówka – Piwowarówka – -Piwniczna Zdrój – Stary Sącz – 32 km
I. Stary Sącz – Podegrodzie – Limanowa – Rozdziele – Radziechowice – Myślenice – 112 km
II. Myślenice- Sułkowice – Lanckorona- Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice –53 km
III
. Wadowice- Rzyki – Groń JP II- Ślemień- Rychwałd- Żywiec- Szczyrk – 73 km
IV.
 Szczyrk – Górki Wlk .- Skoczów – Simoradz – 32 km
V.
 Simoradz –Cieszyn(granica państwa) – Horni Domaslavice – Frydek Mistek – 54 km
VI.
 Frydek Mistek – Novy Jicin – Hranice – Lipnik n/ Bećvou – 80 km
VII.
 Lipnik n/Bećvou – Lipany – Olomouc (Ołomuniec) – 89 km

Przez teren Gminy Wadowice prowadzą dwa odcinki Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba.

Odcinek II prowadzi po Beskidzie Małym i Beskidzie Makowskim w znacznej mierze równolegle do szlaków spacerowych, turystycznych i rowerowych. Odcinek ten wiedzie pielgrzyma zarówno starodawnymi dalekosiężnymi (Ziemia Święta, Rzym, Compostelo ) jak i współczesnymi traktami pątniczymi. Wreszcie droga tym odcinkiem prowadzi nas ulubionymi ścieżkami turystycznymi i pielgrzymkowymi Św. Jana Pawła II, a niektóre fragmenty pokrywają się z Małopolskim Szlakiem Papieskim.
Odcinek ten, najwygodniej można podzielić na 2 fragmenty:
1. Myślenice – Kalwaria Zebrzydowska( nocleg w Domu Pielgrzyma) – 27 km
2. Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – 26 km

Odcinek III  prowadzi po Beskidzie Małym, Beskidzie Średnim, Kotlinie Żywieckiej i Beskidzie Śląskim na odcinku od Wadowic do Szczyrku w znacznej mierze równolegle do szlaków spacerowych, gminnych, turystycznych, narciarskich i rowerowych. Fragment z Wadowic do Ślemienia przez Ponikiew, Groń JP II, Leskowiec i Łamaną Skałę pokrywa się Małopolskim Szlakiem Papieskim.
Odcinek ten, najwygodniej można podzielić na 3 fragmenty :
1. Wadowice – schronisko „Pod Leskowcem” (nocleg) – 21 km
2. schronisko „Pod Leskowcem” – Sanktuarium na Jasnej Górce(nocleg w Domu Pielgrzyma) – 16 km
lub wariant do Sanktuarium MB Rychwałdzkiej (nocleg w Franciszkańskim Domu)- 28 km
3. Jasna Górka – Szczyrk – 36 km, jeżeli wariant z Rychwałdu do Szczyrku to – 24 km


Załączniki: