Kapliczka słupowa św. Józefa 1913 r.

Kapliczka położona w przysiółku Wysoka Dział. Fundatorem kapliczki był organista kościoła na Wysokiej, Józef Stawowy. Kapliczka słupowa wykonana z piaskowca z pięknymi dekoracjami. Na dolnym postumencie zamontowano tablicę wykonaną z białego marmuru z napisem: "Na cześć i chwałę Panu Bogu i Najświętszy Maryi Pannie Fundatorowie Jozef i Wiktorya Stawowie proszą przechodniów o westchnienie do Boga R.P. 1913."
Słup podzielono na trzy części. W dolnych częściach umieszczono płaskorzeźby świętych. Wśród postaci można rozpoznać Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, św. Jana Chrzciciela, św. Tomasza Apostoła, św. Annę z Maryją?, św. Pawła Apostoła?
Zwieńczeniem kapliczki jest figura św. Józefa postawiona na metalowym podeście, przykryta daszkiem wykonanym z blachy. Całość jest ogrodzona metalowymi słupkami.