Kapliczka słupowa Serca Jezusa

Tuż przed granicą za Stanisławiem Górnym, na skrzyżowaniu dróg, znajduje się kapliczka słupowa dzielona niewielkim gzymsem na dwie części.
Dolna część to czworokątny gładki słup. W górnej części pozostawiono cztery wnęki, w których umieszczono; z przodu płaskorzeźbę Serca Chrystusa, z tyłu figurkę Matki Bożej. Kapliczka spoczywa na betonowym postumencie. Całość przykryta dwuspadowym daszkiem zwieńczonym metalowym krzyżem.