Matka Boża Różańcowa

W ogrodzie, na terenie prywatnej posesji, w przysiółku Sosienki znajduje się kapliczka Matki Bożej Różańcowej. Figurę postawiono na postumencie, do budowy którego użyto granitowe rzeczne okrąglaki. Kamienie zespolone zostały betonem. Całość przykryto metalowym daszkiem i ozdobiono kwiatami.