Kapliczka skrzynkowa Matka Boża z Lourdes

W przysiółku Sosienki, przy ogrodzeniu na terenie prywatnej posesji, znajduje się kapliczka skrzynkowa umieszczona na drewnianym słupku. W drewnianej skrzynce umieszczono figurę Matki Bożej z Lourdes