Kapliczka słupowa Matki Bożej z Lourdes 1881 r.

Fundatorem kapliczki był w 1881 r. właściciel dworu p. Sławiński. Czworokątny słup wykonano z piaskowca zaopatrując go w rzeźby świętych. Płaskorzeźby są dość mocno nadgryzione zębem czasu i mało czytelne. Jedna z nich to prawdopodobnie św. Józef. Całość przykryta jest metalowym, dwuspadowym daszkiem. Stara figura Matki Bożej została skradziona i rozbita. Obecną figurę ufundował ks. Tadeusz Kasperek. Kapliczka została poświęcona w 1998 r. przez ks. Tadeusza Kasperka i ks. Stanisława Bąka. Przy kapliczce było zamontowane oświetlenie elektryczne, niestety łupem złodzieja padła również lampa halogenowa.