Krzyż przydrożny

Obecny krzyż jest trzecim postawionym w tym samym miejscu. Według tradycji przekazywanej wśród
okolicznych mieszkańców w tym miejscu miało dojść do potyczki między wojskami niemieckimi i rosyjskimi. Poległo kilku żołnierzy, którzy zostali pochowani pod krzyżem.