Collegium Marianum figura św. Józefa

W ogrodzie Collegium Marianum znajduje się kamienna figura św. Józefa pomalowana na biało, stojąca na postumencie wykonanym z kamienia łamanego spojonego betonem. Wiek figur znajdujących się w Collegium Marianum jest dość trudny do oszacowania, gdyż podczas zawieruch wojennych, oraz w późniejszych czasach szpitala gruźliczego wiele dokumentów bezpowrotnie zaginęło.