Rzeźba pieta z bł. Janem Pawłem II

W ogrodzonym terenie kościoła umieszczono kamienną rzeźbę przedstawiającą pietę. Matka Boża trzymająca na kolanach ciało swego syna. Obok umieszczono postać św. Jana Pawła II w postawie klęczącej. Na Barkach Ojca Świętego spoczywa krzyż. Zespół rzeźb ustawiono na betonowym cokole zdobionym kamieniem łamanym z piaskowca.