Krzyż - mogiły ofiar Gestapo w Księżym Lesie

Gestapowcy kilkukrotnie wywozili do Księżego Lasu więźniów oraz działaczy ruchu oporu i tam ich rozstrzeliwali. W wyniku akcji zostało rozstrzelanych około 20 osób. Więźniowie byli przywożeni z Bielska-Białej. Egzekucje wykonywano w różnych miejscach wspomnianego lasu. Jeszcze kilkanaście lat temu dało się tam zauważyć wyryte na drzewach krzyże. Do dzisiaj zachowały się na południowo – zachodnim skraju lasu dwie zbiorcze mogiły, na których posadzone są kwiaty. Skazańcy sami kopali doły. Po egzekucji gestapowcy zagrzebywali ofiary w dołach. Ostatnią ofiarą był aresztowany w Jaroszowicach 21 grudnia 1944 r. mieszkaniec Choczni, Adam Turała. W wigilię Bożego Narodzenia został wywieziony do Księżego Lasu. Usiłował ratować się ucieczką, podczas której został przeszyty serią z automatu. Tuż przy niebieskim szlaku turystycznym z Wadowic na Groń Jana Pawła II znajduje się symboliczna mogiła, a na krzyżu widnieje tabliczka informująca o śmierci 32 – letniego Adama, upamiętniająca owe zdarzenie. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej wydobyto zwłoki Adama. Znajdowały się w najmłodszej mogile. Rozpoznane zostały po różańcu, który podarowała mu siostra. Ponownego, uroczystego pochówku dokonano na cmentarzu w Choczni. Na mogiłach w Księżym Lesie posadzone są świeże kwiaty. Opiekuje się nimi młodzież z Zawadki, Choczni i okoliczni mieszkańcy. Od czasu do czasu można tutaj zobaczyć zadumanego nad tragedią turystę, który zatrzymał się w swej wędrówce na Groń Jana Pawła II. Napis na postumencie krzyża „Tu leżą nieznani członkowie ruchu oporu rozstrzelani przez gestapo w latach 1942 – 44” /znak Polski Walczącej/ Na krzyżu tablica z napisem:„Przechodniu! Turysto! Wiedz o tym, że szlakiem którym zdążasz – kroczyli pod eskortą SS na rozstrzelanie działacze konspiracyjni, którzy ginęli od kul zbirów hitlerowskich w „Księżej Barci” i tu są ich groby. W grudniu 1944 roku został z innymi rozstrzelany żołnierz A.K. Adam Turała, lat 32 z Choczni. W lesie tym spoczywa w zapomnianych mogiłach około 20 działaczy, którzy walczyli o Polskę sprawiedliwą. Cześć poległym bohaterom”.