Kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena 1834 r.

Kapliczka św. Jana Nepomucena położona jest przy drodze Wadowice – Kraków, naprzeciw kościoła. Jest to kapliczka słupowa zbudowana z piaskowca. Na słupie widnieje nieczytelny napis wraz z datą 1834 r. Kapliczka była remontowana przez konserwatorów ok. 2005 r. Obecnie jest bardzo zniszczona, poodpadała masa tynkowa, którą nałożono podczas remontu. Postument uszkodzony. Kapliczka odchylona od pionu w kierunku sąsiadującego stawu. Wpisana do katalogu zabytków Gminy.