Kapliczka domkowa z figurami świętych przed 1875 r.

Kapliczka znajduje się za tartakiem przy drodze na Kleczę, koło mostka na potoku (Barwałd nr 145). Domek otwarty, zbudowany jest z kamienia, łamanego piaskowca łączonego zaprawą. Całość przykryta dwuspadowym łamanym dachem z blachy cynkowanej. W dolnej części ogrodzonej drewnianym płotkiem znajdują się trzy wnęki z figurami św. Antoniego, Serca Chrystusa. Trzecia figura ma jako atrybuty dwie księgi. W górnej części niewielka nisza, grota z figurą Matki Bożej z Lourdes. Według miejscowej tradycji kapliczka powstała przed 1875 r. Powódź w 1997 r. naruszyła konstrukcję kapliczki. Została ona wyremontowana staraniem okolicznych mieszkańców. Kapliczką opiekują się mieszkanki Barwałdu Dolnego. Wpisana do rejestru zabytków Gminy.