Kapliczka domkowa Matki Bożej Częstochowskiej 1828 r.

Kapliczka zbudowana jest z kamienia łamanego, otynkowana, pomalowana na biało. Od strony drogi z tyłu kapliczki na zewnętrznej ścianie umieszczono w drewnianej skrzynce zwieńczonej krzyżem obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wejście do kapliczki znajduje się z drugiej strony. Spowodowane jest to zmianą przebiegu drogi podczas przebudowy w latach 60. XX w. Nad wejściem w dwóch niszach znajdują się: figura św. Floriana, oraz drewniany krzyż zdobiony powykręcanymi korzeniami. Pod szczytem data A.D. 1828. Kapliczka przykryta dachem wykonanym z blachy. Wewnątrz znajduje się ołtarz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Po bokach ołtarza umieszczono figury Serca Chrystusa i Matki Bożej Różańcowej. Na bocznej ścianie znajduje się fotografia św. Jana Pawła II. Wyposażenie wnętrza jest współczesne. Kapliczkę odnowiono w 2000 r.