Tomasz Pryliński (1847-1895)

Architekt i konserwator zabytków. Urodził się w Warszawie. Kształcił się w Królewskiej Bawarskiej Politechnicznej Szkole w Monachium. Ukończył studia z architektury w Zurychu. Po studiach osiedlił się w Krakowie. Tutaj też został kierownikiem Biura Technicznego Banku Parcelacji i Budowy. Następnie rozpoczął praktykę architekta. Wśród jego najważniejszych zleceń należy wymienić: przebudowę domu należącego do Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej, przebudowę Pałacu Biskupiego przy ulicy Franciszkańskiej, zaprojektowanie słynnego budynku Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Florianka” w Krakowie, a przede wszystkim trwającą pięć lat restaurację krakowskich Sukiennic (1874-1879). Jako konserwator zasłynął przygotowaniem kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Jedną z jego ostatnich prac zrealizowanych  przed  śmiercią  (listopada 1895 r.)  był  projekt  przebudowy  kościoła parafialnego w Wadowicach. Zadanie to Pryliński wykonał najpewniej na przełomie 1894/95 r. Elementami zastosowanymi przez Prylińskiego było między innymi ozdobienie fasady figurami świętych. Ich położenie odpowiada usytuowaniu naw. Rzeźby figur wykonał Zygmunt Langman. Przedstawiają Matkę Bożą w otoczeniu świętych Wojciecha i Stanisława – patronów Polski.