Franciszek Opydo (1856-1923)

Lekarz, długoletni burmistrz i honorowy Obywatel  Wadowic, prezes licznych instytucji społecznych. Urodził się w 1856 r. w chłopskiej rodzinie z Dolnej Wsi koło Myślenic (obecnie jest to dzielnica Myślenic - tzw. Dolne Przedmieście). Przed studiami uczęszczał on do powszechnie szanowanego i bardzo popularnego Gimnazjum św. Anny w Krakowie i tam uzyskał świadectwo dojrzałości. Będąc osobą o wybitnych zdolnościach, był jedną z nielicznych jednostek pochodzenia chłopskiego, którym udało się podjąć studia lekarskie. Niestety źródła dostępne w Archiwum UJ podają bardzo małą ilość wiadomości dotyczących lat 1876-1881, czyli okresu studiów młodego Opydo. Jedną z nich jest informacja, że wykładowcy Franciszka - doktorzy Alt i Nowicki darowali mu zapłatę czesnego. Możemy stąd wnosić, że niektórzy prowadzący starali się pomagać młodym i zdolnym studentom pochodzenia chłopskiego, którym bieda utrudniała studiowanie. Odnajdujemy w archiwum również zapiskę, iż Franciszek Opydo uzyskał tytuł doktora medycyny 15 grudnia 1881 r. Droga do tego tytułu prowadziła m.in, poprzez 3 główne i bardzo trudne egzaminy, które student był zobowiązany zdać, jeśli chciał w przyszłości mienić się doktorem wszech nauk lekarskich i otrzymać doktorską promocję. Według dokumentów uniwersyteckich Opydo zdał owe egzaminy jako jeden z najlepszych studentów. Już w okresie swoich studiów krakowskich udowodnił, że jest człowiekiem nieprzeciętnie zdolnym i późniejsze sprawowanie przez niego funkcji burmistrza małego, ale ważnego urzędniczego miasta, jak również przebywanie na salonach wiedeńskich w charakterze posła, nie było przypadkowe. Owo wykształcenie należy traktować jako przepustkę do wielkiego świata, dostępną tylko dla nielicznych synów prostych, galicyjskich chłopów. W Wadowicach zamieszkał w 1886 r., w latach 1885-88 był członkiem Rady Miejskiej, posłem do Rady Państwa w Wiedniu, członkiem „Sokoła”, a w latach 1912-17 przewodniczącym Rady Szkolnej Miejscowej. Jego małżonka Zofia z Graffów oddała 12 Pułkowi Piechoty w dzierżawę plac przy ul. 3 Maja pod korty tenisowe dla Wojskowego Klubu Sportowego oraz plac między koszarami a ul. Tatrzańską (obecnie Al. M.B Fatimskiej), na którym powstał stadion „Skawy”. Franciszek Opydo zmarł w 1923 r. w Wadowicach i został pochowany na tutejszym cmentarzu parafialnym.