Ścieżka Edukacyjna “Przyroda Beskidów”

Zapraszamy w Beskidy - do krainy gór, lasów, łąk, potoków, dzikich zwierząt i osad ludzkich. To miejsce, gdzie natura przenika się z człowiekiem, a mimo to, wciąż pozostaje dzika i w wielu miejscach niedostępna.

Zadaniem ścieżki edukacyjnej "Przyroda Beskidów" jest przybliżenie spacerującym wybranych zagadnień związanych z beskidzką przyrodą i dawnymi mieszkańcami regionu. Wadowice zostały ulokowane u wrót Beskidu Małego, a okoliczne lasy są miejscem występowania wielu gatunków roślin i zwierząt.

Ścieżkę edukacyjną Stowarzyszenia Ficedula „Przyroda Beskidów”  tworzy 16 przystanków na szlaku rowerowo-pieszym z Wadowice do Ponikwi. Na ławkach wzdłuż trasy rowerowej, rozpoczynającej za Stadionem MKS Skawa przy ul. Błonie, umieszczone są tabliczki z kodami  QR. Po zeskanowaniu telefonem kodu otrzymamy  informacje  o przyrodzie naszych gór.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ficedula.pl

O Stowarzyszeniu Ficedula
Stowarzyszenie Ficedula zostało założone w 2021 roku przez absolwentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz ich rodziny. Misją stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony przyrody oraz edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa. Stowarzyszenie realizowało m.in. projekty „Poznajemy zapylacze”, „Uzależnieni od przyrody!”, finansowane ze środków publicznych. Spacery po Jaroszowickiej Górze odbywają się w ramach Karpackiej Inicjatywy Lokalnej pn. „Poznajemy przyrodę Beskidów”.

Osoby, które chciałyby odnieść się do treści poszczególnych przystanków np. w celu uzyskania dodatkowych informacji lub by przekazać uwagi do tekstów,  mogą się kontaktować  ze Stowarzyszeniem za  pośrednictwem formularza kontaktowego lub przy pomocy Facebooka  F/B