Kapliczka słupowa z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus 1891 r.

Przy drodze z Zawadki do Gorzenia Górnego, pod południowo – zachodnim stokiem Goryczkowca, znajduje się interesująca figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Obydwie postacie mają na głowach korony, a w rękach trzymają różaniec. Kapliczka została postawiona w 1891 r. na wysokim, ozdobnym słupie. Wykonano ją z piaskowca i przykryto metalowym daszkiem. Kapliczka położona jest w ogródku przed domem prywatnym. Opiekuje
się nią mieszkaniec wsi, który dał figurce nową polichromię, a słup zabezpieczył przed wietrzeniem warstwą płytek piaskowcowych. Na postumencie znajdowała się tabliczka z czasów budowy kapliczki, jednak z upływem czasu uległa zniszczeniu. Pod figurą pochowanych jest sześciu niemieckich żołnierzy, którzy polegli podczas walk na froncie w styczniu 1945 r. w chwili wkraczania wojsk radzieckich. Żołnierzom, których nazwiska nie są znane, właściciele posesji zapalają znicze w listopadzie w Dzień Zaduszny. Dawniej przy kapliczce odbywały się majówki. Obecnie ludzie gromadzą się przy krzyżu na pobliskim zachodnim wierzchołku Goryczkowca.