Kapliczka skrzynkowa z figurą Matki Bożej z Lourdes ok 1950 r.

W centrum Zawadki, tuż przy szosie prowadzącej pod Łysą Górę, znajduje w pobliżu szkoły kapliczka z figurą Matki Bożej z Lourdes. Wystawiała ją w latach 50. XX w. jako wotum wdzięczności Bogu i Matce Bożej. Jest to stojąca na niewielkim słupku skrzyneczka z figurką Matki Bożej z Lourdes. Wewnątrz skrzynki umieszczono papieską różę. Obecnie kapliczką opiekuje się sołtys Zawadki. Regularnie czyści kapliczkę i umieszcza świeże i sztuczne kwiaty.