Kapliczka Matki Bożej z Lourdes

W ogródku posesji Zawadka 1a znajduje się murowana kapliczka wybudowana w 1986 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes. Na figurze znajduje się różaniec przywieziony z Częstochowy. Kapliczka powstała jako wotum dziękczynne za udaną operację mieszkanki wsi. Rokowania były złe. Wydawało się, że kobieta będzie mogła poruszać się tylko o kulach. Fundatorkaa uważa, że wstawiennictwo Matki Bożej pomogło jej w pomyślnej operacji.
Kapliczka jest oświetlona elektrycznie.