Kapliczka skrzynkowa Matki Bożej z Lourdes

W ogródku posesji nr 102 znajduje się kapliczka skrzynkowa z figurą Matki Bożej z Lourdes. Skrzynka przykryta dwuspadowym daszkiem, pomalowana w kolorach maryjnych położona jest na okrągłym pniu wyciętym z drzewa. Całość umieszczono na sztucznie usypanym kopcu ozdobionym skalniakiem z łamanymi kamieniami, wśród których kwitnie roślinność górska.