Kapliczka Matki Bożej na lipie

Na grobli ograniczającej stawy w Rokowie, na wiekowej lipie, zawieszono kapliczkę skrzynkową z obrazem Matki Bożej. Obecny obraz jest drugim obrazem w kapliczce. Nad kapliczką z grobli wyrasta stara lipa. Przy kapliczce odbywają się majówki.