Kapliczka słupowa Matki Bożej Różańcowej 1920 r.

W dolnej części słupa znajduje się tablica z lastrika z napisem: „Fundatorowie Ludwik i Józefa Cholewa R 1920. Bądź pozdrowiona Marya bez zmazy poczęta.” Fundatorowie byli dziadkami o. Tadeusza Cholewy – karmelity bosego. Kapliczka położona na terenie posesji Klecza D. nr 5. Obecnie dom jest zburzony. Kapliczka jest w wyśmienitym stanie.