Koło cmentarza – kapliczka słupowa z figurą Chrystusa Frasobliwego

 Słup podzielony jest na 3 części. W górnej znajduje się oszklona z trzech stron wnęka w której umieszczono figurę Chrystusa Frasobliwego. Całość jest przykryta dwuspadowym daszkiem z czerwonej dachówki. Kapliczka w stanie dobrym. Prawdopodobnie powstała na przełomie XIX i XX w.