Gorzeń Górny pamiątkowy Krzyż 2002 r.

Fundatorami krzyża są mieszkańcy Gorzenia Gr. Krzyż postawiono na polu należącym do mieszkanki wsi w miejscu poprzedniego, jubileuszowego z 2000 r. Uroczystą Mszę św. pod krzyżem sprawował ks. proboszcz przy udziale wiernych z Gorzenia G. i Zawadki. XXI wiek powitano krzyżami na terenie wadowickich parafii. Sołtys wsi Zawadka wspominała: „26 marca 1999 r. podczas odprawianej drogi Krzyżowej wyniesiono duży krzyż na pętlę autobusową w Zawadce. Krzyż nieśli po kolei: dzieci, ministranci, młodzież, mężczyźni i kobiety z Zawadki, Gorzenia Górnego i Dolnego, oraz ul. Góralskiej. Uroczystościom przewodniczył ks. Paweł Antolak”. 9 kwietnia 2000 r. postawiono krzyż podczas Drogi Krzyżowej na Goryczkowcu, popularnie zwanym Dzwonkiem. Był on niesiony przez poszczególne grupy stanowe. Procesję prowadził proboszcz parafii pw. Św. Piotra Apostoła – ks. Tadeusz Kasperek. Brało w niej udział ponad 1000 osób z Wadowic, Gorzenia i Zawadki. Po ustawieniu krzyża odprawiona została Msza św. Przy kaplicy na Dzwonku.