Czartak Krzyż choleryczny pierwsza połowa XX w.

Niedaleko tego miejsca przy szosie z Wadowic do Suchej Beskidzkiej w miejscu, gdzie rozchodzą się szlaki turystyczne; czarny na Jaroszowicką Górę i żółty na Leskowiec, znajduje się krzyż przydrożny. Poprzednio stał trochę dalej w miejscu pochówku zmarłych na cholerę w I połowie XIX w. Kiedy ślady po mogiłach zanikły krzyż przeniesiono na skraj szosy. Obecnie jest zamontowany nowy krzyż upamiętniający dawne wydarzenia. Krzyż ten znajduje się w ruchliwym miejscu. Tędy przejeżdżają rzesze turystów ze Śląska w Beskidy i w Tatry. Stąd wyruszają turyści w Beskid Mały. Głównym celem wędrówek jest Leskowiec i Groń Jana Pawła II.