Gorzeń Dolny kapliczka z figurą Matki Bożej ok 1902 r.

Postawiony został staraniem okolicznych mieszkańców na prywatnej posesji. Projekt pomnika zrobił mieszkający wówczas w pobliżu M. Bucała. Znajduje się w nim płaskorzeźba orła oraz napis: „1000 lat Wiary i Ojczyzny”. Pomnik wykonany w okresie PRL nie spotkał się z uznaniem ówczesnych władz, które uznawały tysiącletnia tradycję państwowości polskiej, ale nie uznawały tysiąclecia wiary w Polsce. Na właścicieli posesji kolegium orzekające nałożyło wysoką karę pieniężną, którą wspólnie z właścicielami gruntu uiścili okoliczni mieszkańcy. Kwit wpłaty w zalakowanej kopercie został wmurowany w podstawę pomnika. Pomnik znajduje się w cieniu trzech jesionów. Na środkowym jesionie znajduje się nowa rzeźbiona skrzynka z figurką Matki Bożej Różańcowej. Pierwsza kapliczka z figurą Matki Bożej z Lourdes pochodziła z 1945 r. Została wykonana dla upamiętnienia śmierci porucznika Artura Radwana. Nad figurką umieszczona była płaskorzeźba – głowa Chrystusa wykonana z cementu. Autorem jej był mieszkający w pobliżu rzeźbiarz amator J. Mikołajek. Por. Artur Radwan był dowódcą oddziału partyzanckiego, który działał tym terenie. Dokonał kilku udanych akcji m.in. napadu na bank w Wadowicach. Niemcy kilkukrotnie urządzali na niego zasadzki, z których udało mu się uciec. Został osaczony w domu i zastrzelony w trakcie próby ucieczki. W tej akcji zginęła również jego matka. Pomnik znajdujący się przy szlaku turystycznym jest nawiedzany nie tylko przez okolicznych mieszkańców, ale również przez liczne rzesze turystów wędrujących z Czartaka w góry.