Na Bożej Męce kapliczka choleryczna Serca Jezusowego 1875 r.

W Wadowicach i okolicy w roku 1817 miała miejsce epidemia duru plamistego. W 1848 r. tereny Ziemi Wadowickiej opanowała kolejna epidemia duru głodowego. Ofiary tych epidemii zostały pochowane zgodnie z ówczesnymi zasadami z dala od siedzib ludzkich. W wyniku epidemii umieralność wzrosła statystycznie czterokrotnie. Kapliczka zaznaczona na mapie z 1875 r. Kilkadziesiąt lat później nie zatarła się pamięć ludzka i postawiono w 1875 r. kapliczkę upamiętniającą tragiczne chwile epidemii. Kapliczka słupowa w kształcie kwadratu, murowana, otynkowana, dzielona na trzy części. Górna część oddzielona niewielkim ryzalitem z daszkiem z blachy. Znajdują się w niej dwie nisze, w których umieszczono figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, w drugiej znajduje się obraz - Jezu ufam Tobie, oraz obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z Niepokalanego Serca Maryi Panny. Całość jest przykryta czterospadowym daszkiem wykonanym z blachy falistej. Obok kapliczki znajdują się mogiły ofiar epidemii. Miejsce to upamiętnia 19. metalowych krzyży. Na niektórych z nich umieszczono figury Chrystusa Ukrzyżowanego.