Kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena I poł XIX w.

Święty Jan Nepomucen był szczególnym patronem ks. Znamierowskiego proboszcza w Choczni w latach 1811 – 1826. On to ze szczególnym zamiłowaniem rozpowszechniał kult tego świętego i z jego inicjatywy powstało kilka kapliczek św. Jana Nepomucena. Ta kapliczka jest murowana w kształcie ośmiokątna, przykryta jest stożkowym blaszanym dachem. Zwieńczenie stanowi otwarta na osiem stron latarnia przykryta stożkowym daszkiem. Nad całością góruje metalowy zdobiony krzyż. Wewnątrz znajduje się ołtarz, na którym umieszczono figurę św. Jana Nepomucena oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Na bocznych ścianach umieszczono obrazy Matki Bożej Licheńskiej oraz Bóg Bogaty w Miłosierdzie, na którym oprócz Chrystusa znajdują się postacie św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej.