Św. Antoni kapliczka słupowa XIX/XX w.

W centrum Wysokiej przy drodze znajduje się wiekowa kapliczka słupowa zwieńczona kamienną, pomalowaną figurą św. Antoniego. Na słupie wykonanym z piaskowca znajdują się coraz mniej czytelne płaskorzeźby m.in. Matki Bożej i św. Jana Nepomucena. W dolnej części słupa wmontowano marmurową tablicę z napisem: „Fundatorowie Antoni i Zofia Korzyniowscy proszą przechodniów o westchnienie do Pana Boga za ich dusze Rok 1903”. Kapliczka położona jest na posesji pana Fryderyka Mozgała. Kapliczką opiekuje się matka właściciela pani Władysława. Kapliczka pięknie, niezwykle bogato zdobiona, niestety mocno zniszczona przez warunki atmosferyczne. Figura św. Antoniego chwieje się na szczycie, płaskorzeźby maja liczne ubytki w strukturze kamienia.