Collegium Marianum figura Matki Bożej Różańcowej

W ogrodzie Collegium Marianum wybudowano grotę z kamienia, piaskowca łamanego i umieszczono w niej kamienną figurę Matki Bożej Różańcowej. Figura przemalowana na biało.