Na Zbywaczówce kapliczka domkowa z tryptykiem z obrazem Matki Bożej XIX w.

Na początku XX w. przeprowadzono remont kapliczki. Pomalowano zewnętrzne ściany, nałożono nowy dach i wstawiono nowe drzwi. Szczyt kaplicy nad drzwiami zdobi figura św. Floriana. We wnętrzu znajduje się nowy ołtarz ludowego twórcy z Chobotu wzorowany na gotyku. Niewielki ołtarzyk wyrzeźbiono w formie tryptyku. W centralnej części umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. W skrzydłach ołtarzyka znajdują się nieduże figurki; w prawym Matka Boża Fatimska, w lewym św. Józef z Dzieciątkiem. Na mensie ołtarza przed tryptykiem umieszczono figury Matki Bożej Różańcowej, oraz Serca Jezusowego. Ołtarz zwieńczają fiale nawiązujące do gotyku. Nad ołtarzem znajduje się drewniany krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obok ołtarza jest figura św. Floriana. Na ścianach bocznych umieszczono portret św. Jana Pawła II, oraz obraz Serca Jezusowego. Przy wejściu znajduje się płaskorzeźba popiersia św. Jana Pawła II. Wnętrze wypełniają ławeczki. Kaplicą opiekuje się sołtys wsi Zbywaczówka, stanowiącej lewobrzeżną część Jaroszowic. Kwiatami zdobi ją mieszkanka wsi. Na remont kaplicy łoży cała społeczność Zbywaczówki. W miesiącu maju odbywają się tam majówki, na które przybywają dzieci i dorośli. Tutaj dokonuje się święcenia pokarmów wielkanocnych. Kaplica znajduje się przy ruchliwej szosie, na skrzyżowaniu z drogą do Gorzenia i Zawadki. Nasilający się ruch samochodów ciężarowych powoduje, iż drgania z drogi przenoszą się na mury kaplicy. Powoduje to pękanie tynków, oraz tworzenie szczelin w sklepieniu kaplicy. Ponadto w kaplicę uderzył samochód ciężarowy uszkadzając pokrycie dachu i naruszając konstrukcję.