Na Dzwonku kaplica loretańska 1879 r.

Goryczkowiec 375 m. n.p.m. – bo o nim mowa znany jest wśród wadowiczan jako Dzwonek. Nazwę tę zawdzięcza dzwonnicy loretańskiej, która stała na szczycie strzegąc okolicy od płanetników ciągnących ciężkie deszczowe i burzowe chmury. Według wierzeń ludowych owe złośliwe stwory bały się okrutnie bicia w dzwony zawieszone na dzwonnicach loretańskich. Aby taki dzwon miał swą siłę nie mógł być używany np. podczas pogrzebów, czy też w ku pamięci zmarłych. Gdyby uderzono w dzwon podczas takich uroczystości tracił on swe właściwości odganiania płanetników. Na Dzwonku już w XIX w. istniała drewniana dzwonnica loretańska. Obecny dzwon zawisnął w niej w 1854 r. Dzwonnica z upływem czasu chyliła się ku upadkowi. W roku 1879 wybudowano nową, murowaną kaplicę loretańską, do której przeniesiono stary dzwon. Fundatorami byli panowie: J. Gabor i J. Kadela. Jest to kapliczka domkowa z dwuspadowym dachem i wieżyczką, gdzie jest umieszczony dzwon loretański. Zewnętrzna ściana wejściowa była ozdobiona głowami królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły pochodzącymi z XIX w. z Dworku Mikołaj. Obecnie w niszy pod szczytem znajduje się figura św. Floriana przekazana przez ks. Tadeusza Kasperka z okazji 5-lecia istnienia remizy strażackiej na Dzwonku. Wewnątrz znajduje się wykonany z modrzewia ołtarz przypominający swoją formą ołtarze boczne wadowickiej bazyliki. Umieszczono w nim obraz przedstawiający biskupa krakowskiego św. Stanisława Szczepanowskiego. W zwieńczeniu ołtarza umieszczono obraz św. Zuzanny. Na mensie znajduje się obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Obok ołtarza umieszczono drewniany klęcznik pochodzący z 1880 r. o czym świadczy zachowany napis. Do wejścia prowadzą dwoje drzwi. Wewnętrzne są oryginalne z okresu budowy kaplicy. Dzwonek był jednym z pierwszych szczytów górskich jakie poznał Karol Wojtyła – przyszły Jan Paweł II. Tutaj chodził na narty. Później wspominał, że podczas zjazdu wjechał w płot. Ofiarami były złamana narta i sztacheta w płocie. Podczas pierwszej pielgrzymki do Wadowic 7 czerwca 1979 r. jedne z pierwszych słów jakie wypowiedział Papież w Wadowicach brzmiały: „Tak poznaję Dzwonek”. Kaplicę na Dzwonku wizytowali m.in. ks. Kardynał Franciszek Macharski, oraz biskupi; Jan Szkodoń, Albin Małysiak, Kazimierz Górny i Tadeusz Rakoczy.